logo

 

 

"in goede conditie of in goede vorm. De uiteindelijke doelstelling van ons werk is de mensen inĀ  goede conditie of in goede vorm te krijgen"